Informatiebulletin van 06-04-2022

We proberen zo veel als mogelijk alle  informatie die we hebben met je te delen en deze zo actueel mogelijk te houden. Zodra er nieuwe belangrijke informatie is zullen we dit, via dit informatiebulletin met jullie delen.

Laatste nieuws.

APOTHEEK
De Winterswijkse apotheken vragen van iedereen een ingevuld vragenformulier zodat zij jullie in de toekomst goed, veilig en snel kunnen helpen. Dit formulier vind je in de bijlage maar is ook te krijgen bij Mini Manna. Dat formulier kun je het beste inleveren bij apotheek Benu aan de Vredensestraat 24 in Winterswijk. Doe dit zodat je in de toekomst snel en veilig geholpen kunt worden.

KINDEROPVANG
Wij zijn bezig om te kijken of het mogelijk is om op de ochtenden goede en veilige kinderopvang te regelen voor de kinderen van 2 t/m 4 jaar. Maar eerst willen we weten of er belangstelling voor is en om hoeveel kinderen het gaat. Een aanmeldingsformulier “Kinderopvang” hiervoor staat in de bijlage van deze nieuwsbrief en is ook te krijgen bij Mini Manna. Het ingevulde aanmeldingsformulier graag retourneren aan een van de vrijwilligers of bij Mini Manna.

ONDERWIJS VOOR DE KINDEREN VAN 12 T/M 18 JAAR
Er is een mogelijkheid dat kinderen van 12 t/m 18 jaar onderwijs krijgen. In samenwerking met de diverse onderwijsinstellingen en sport en cultuurorganisaties willen we het onderwijs vorm gaan geven. Ouders kunnen de kinderen opgeven door een aanmeldingsformulier in te vullen van het Gerrit Komrij College. Een exemplaar van dit aanmeldingsformulier staat in de bijlage van deze nieuwsbrief en is ook te krijgen bij Mini Manna. Het ingevulde aanmeldingsformulier graag retourneren aan een van de vrijwilligers of bij Mini Manna. Als het onderwijs definitief geregeld is krijg je een uitnodiging voor een intake gesprek bij het Gerrit Komrij College.

TELECOMMUNICATIE
Je kunt terecht voor al je vragen op telecomgebied bij Mission Telecom, Torenstraat 1B in Winterswijk. Zij spreken Oekraïens en willen jullie heel graag helpen met vragen over telecommunicatie.

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN
Wij houden eens in de week een informatiebijeenkomst bij De Schoppe van de Twee Bruggen. We voorzien u hier van de laatste stand van zaken en er is voldoende gelegenheid om ons vragen te stellen en om elkaar te ontmoeten. De eerst volgende bijeenkomsten zijn bij De Schoppe. Meenkmolenweg 23. 7109 AH Winterswijk, op.
8 april  11.00 -13.00 uur

INSCHRIJVEN IN DE GEMEENTE
Jullie worden allemaal een keer uitgenodigd door de gemeente Winterswijk om je te laten inschrijven. Dit is van groot belang voor jezelf om dit ook te doen. Hierdoor kun je aanspraak maken op de te verwachte regelingen.
Tijdens de afspraak bij de gemeente moeten jullie alle in jullie bezit zijnde documenten zoals paspoort, ID- kaart, geboorteaktes en huwelijksaktes meenemen.

HUISVESTING
De huisvesting op de campings is tijdelijk. Er komt een goede en permanente opvang in Winterswijk. De bedoeling is dat uiterlijk 13 april iedereen verhuisd is naar de permanente huisvesting. Zodra er meer informatie is, zetten we dat in de nieuwsbrief.

LEEFGELD
De Nederlandse overheid komt over een tijdje met een leefgeldregeling voor Oekraïense vluchtelingen. Gemeente Winterswijk gaat vooruitlopend op deze regeling alvast leefgeld betalen. Het leefgeld is € 60,- per persoon en wordt op een moneycard (een soort creditcard) gestort. Voorwaarde voor het krijgen van leefgeld is dat je ingeschreven staat in de basisregistratie personen in de gemeente Winterswijk.

Het leefgeld wordt wekelijks op de moneycard gestort. Met deze kaart kan gepind worden in winkels en bij de bank tot het maximale bedrag dat op de card staat. Per familie wordt 1 moneycard verstrekt.

De moneycard wordt gefaseerd uitgedeeld. Wij beginnen met de bewoners van de Twee Bruggen die ingeschreven staan in de basisregistratie van de gemeente Winterswijk. De andere mensen krijgen de card wat later. Je krijgt hierover bericht via deze nieuwsbrief.

Bij het ophalen van de card moet je je legitimatiebewijs laten zien en tekenen voor ontvangst van de card. Ook krijg je uitleg over de werking van de card.

 

Als je de moneycard uitgereikt krijgt, dan moet je de Mini Manna pas weer inleveren. Je krijgt dan een andere pas van Mini Manna, waarmee je daar met korting boodschappen kunt doen. Deze boodschappen zijn daar dan dus niet meer gratis te verkrijgen. De MoneyCard die je krijgt van de gemeente kun je bij Mini Manna gebruiken, maar ook in elke andere winkel in Nederland. Je kunt dan dus zelf bepalen waar je de boodschappen doet.

 

Veranderingen
Als er veranderingen zijn in jouw situatie moet je dat doorgeven aan de gemeente Winterswijk, mevrouw Sandra Nijland (
snijland@winterswijk.nl) tel nr. 0543-543543). Veranderingen zijn bijvoorbeeld dat je gaat werken of verhuist naar een andere gemeente of dat er een familielid ergens anders gaat wonen.

Ook voor andere vragen, bijvoorbeeld als je  geld niet op de card staat, kun je ook contact opnemen met mevrouw Nijland.

 

VERTROUWENSPERSOON
Als je een gesprek wilt met een Oekraïens sprekende vertrouwenspersoon kun je bellen met 0543-200103. Je krijgt dan een Oekraïense tekst te horen en na de “piep” kun je je naam en telefoonnummer inspreken. De Oekraïens sprekende vertrouwenspersoon belt je dan zo spoedig mogelijk terug.

VOEDING en/of LUIERS
Diegene die nog geen moneycard van de gemeente heeft gekregen krijgt een pasje van de winkel Mini Manna. Hiermee kan voorlopig gratis voedsel en luiers gehaald worden. Als je in de winkel bent en er ontbreekt wat, geef het dan daar door.

De winkel van Mini Manna, Ratumsestraat 16 in Winterswijk, is geopend op :
maandag van 12.00 – 17.00 uur
dinsdag t/m zaterdag van 10.00 – 17.00 uur
zondag gesloten

Dagelijks rijdt er een bus vanaf de receptie naar Mini Manna.
Vertrek receptie             : 10:00 uur en 15:00 uur
Vertrek Mini Manna      : 12:00 uur en 17:00 uur
Als men op een ander tijdstip naar Winterswijk moet, dit graag een dag van tevoren melden.

GEZONDHEIDZORG.
Indien je huisartsenzorg nodig hebt, kan er contact worden gezocht met de praktijk voor het maken van een afspraak. De huisartsen zijn zeker bereid huisartsenzorg te leveren aan jou maar gezien de druk op de praktijken willen we het consult zo efficiënt mogelijk laten verlopen. Daarom hierbij het vriendelijke doch dringende verzoek met onderstaande zaken rekening te houden: Bij een bezoek aan de huisarts dient de patiënt het volgende mee te nemen:
– een ingevuld “Registratieformulier Huisarts” (laatste blad van dit Informatiebulletin);
– een ID-bewijs (indien mogelijk);
– een begeleider die de Engelse taal beheerst (indien nodig en mogelijk).
Mocht de afspraak onverhoopt niet door kunnen gaan, meldt dit dan tijdig door telefonisch contact op te nemen met de praktijk.
Daarnaast kunnen folders met informatie misschien behulpzaam zijn. Op de site van de zorgverzekeringslijn is informatie te vinden over de regeling voor zorg aan mensen uit de Oekraïne. Zowel voor zorgverleners als voor Oekraïners (in het Oekraïens): https://www.zorgverzekeringslijn.nl/ukrainian

Als je een afspraak wilt maken met de huisarts kun je, tussen 08.00 uur en 10.30 uur bellen met huisartsenpraktijk Boer Balink, telefoonnummer (31) 0543-520205.
Het adres van Huisartsenpraktijk Boer Balink is: Gasthuisstraat 93 in Winterswijk

Na 17.00 uur en in de weekeinden kun je bellen met de Spoedpost Huisartsen, Beatrixpark 1 in Winterswijk, telefoon  0900 – 500 9000.

In Nederland kunt je pas bij een ziekenhuis terecht als je daar naar toe bent verwezen door een huisarts!

TANDARTSEN
Jullie kunnen bij alle tandartsen in Winterswijk terecht bij klachten aan jullie gebit.
Samenwerkende Tandartsen     Vredensestraat 24b       0543-532250
Tandartsenpraktijk Hengeveld   Gasthuisstraat 60           0543-512002
Tandartsenpraktijk vd Wielen    Wilhelminastraat 8        0543-516870
Tandartsenpraktijk Wiechers     Peperbus 31                    0543-513384
Karibu Tandheelkunde                Beatrixpark 28                0543-522334
Denarius Dental                            Emmastraat 30               0543-512117

ORTHODONTIST
Van Os Orthodontisten               Spoorstraat 12-1             0543-530606    

NEDERLANDSE LES
Er is een cursus gestart om Nederlands te leren door Daria te Selle. Deze lessen zijn elke dinsdag bij Den Angang, Markt 46 en donderdag bij de bibliotheek, Parallelweg 7, telkens van 09.00 uur tot 11.00 uur. Op dinsdag en donderdag is er om 09:00 uur busvervoer vanaf De Twee Bruggen. Wil je meedoen aan deze cursus dan moet je je eenmalig aanmelden. Dat aanmelden kan bij Daria te Selle, info@kielinero.nl of bij een van onze vrijwilligers.

SCHOOL VOOR DE KINDEREN
Het duurt even voor de overheid geregeld heeft dat de kinderen weer echt naar school kunnen. Ook is het nog niet duidelijk hoe dit geregeld wordt. Wij hebben het volgende voorlopig georganiseerd.
Op dit moment hebben we een klas voor de kinderen van 5-12 jaar. Zit je kind hier nog niet bij , meldt het dan bij een van onze vrijwilligers. De lessen worden gegeven door Oekraïense leerkrachten. De betreffende kinderen worden naar school gebracht met een bus. Deze vertrekt om 08.15. Zij worden ook weer thuis gebracht met de bus. Deze vertrekt bij school om 12.15. Ook zoeken we nog mensen die ervaring hebben met lesgeven, zodat die tijdelijk en op vrijwillige basis een deel van de lestijd kunnen vullen.
Kinderen van 12 tm 18 jaar kunnen straks ook naar school. De gemeente en scholen zijn in overleg.

JEUGDBIBLIOTHEEK
Voor de Oekraïense kinderen die in Nederland verblijven. Op https://jeugdbieb.nl/rubriek.php?rlD=38… Staat een link naar gratis boeken, sprookjes en verhalen in de Oekraïense taal.

WERKEN IN NEDERLAND
Veel mensen willen aan het werk in Nederland en er zijn ook heel veel vacatures. Op dit moment mag werken alleen als je een BSN nummer hebt en als de werkgever een vergunning heeft. De vergunningsplicht is met ingang van 1 april opgeheven, waardoor je mag gaan werken zodra je een BSN nummer hebt. Hierdoor kun je sneller aan het werk. We houden jullie hiervan op de hoogte. Verder zijn we in overleg met een organisatie die jullie kan ondersteunen bij het vinden van werk, althans voor diegene die dat graag willen.

KLEDINGBANK
Bij de kledingbank kun je eenmalig per persoon 2 sets kleding halen (1 set omvat blouse/trui/broek/sokken etc.). Er zijn daar vrijwilligers die jullie helpen met de samenstelling van de sets kleding. De bus rijdt daarvoor op vrijdagmiddag om 13.15 uur vanaf de receptie van de Twee Bruggen. Er kunnen niet meer dan 5 personen tegelijk in de winkel; dus graag even afstemmen met elkaar wie, wanneer gaat. Adres kledingbank: Handelscentrum 12 Winterswijk. Als je niet met de bus komt moet je eerst een afspraak maken. Hiervoor kun je bellen met Roman tel nr. 06 135 49 640.

BUSVERVOER
Vanaf de camping Vreehorst en vanaf de camping Het Winkel is nog geen busvervoer.

FIETSEN
De inwoners van Winterswijk hebben fietsen ingezameld voor de Oekraïners die in Winterswijk verblijven. Er zijn al enkele fietsen uitgereikt en er komen nog meer fietsen aan. We houden je op de hoogte.

KAPPER
Als jullie naar de kapper willen dan zijn jullie meer dan welkom bij Esta Haarmode in de Wooldstraat 18 in het centrum van Winterswijk. Jullie kunnen met Roman bellen, (31) 06 135 49 640, voor het maken van een afspraak bij deze kapper. Je kunt naar de kapper gaan met de bus van 10.00 uur of met de bus van 15.00 uur

OVERIGE INFORMATIE :
Sinds vrijdag 18 maart staat de site https://www.refugeehelp.com/get-help op internet.
Deze site “RefugeeHelp” is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen in wil zetten.

Elke eerste maandag van de maand wordt in Nederland om 12.00 uur het luchtalarm getest.
Schrik niet!

Heb je nog vragen?
We zijn te bereiken onder tel nr 0543 – 20 00 06
Website: www.oekrainewinterswijk.nl
E-mail: help@oekrainewinterswijk.nl

Deze nieuwsbrief wordt naar de bij ons bekende E-mailadressen gestuurd en is ook digitaal te lezen op. www.oekrainewinterswijk.nl

Pin It on Pinterest

Share This