Einde samenwerking Speelgoedbank en Winterswijkse Uitdaging bij de WUh

Einde samenwerking Speelgoedbank en Stichting Winterswijkse Uitdaging binnen de WUh

De Stichting Winterswijkse Uitdaging is de beheerder van de WUh, het pand aan de Torenstraat. De WUh is de locatie van het Vrijwilligerspunt en het verzamelpunt voor verschillende maatschappelijke organisaties en verenigingen. Zij doen dit onder meer door tegen louter een gebruikersvergoeding ruimtes ter beschikking te stellen aan organisaties met ideële doelstellingen. De Speelgoedbank is één van deze organisaties. De kracht van de WUh is dat het organisaties in één pand samenbrengt in een open ruimte, waardoor deze elkaar versterken. Een dergelijke open opzet werkt echter alleen als men elkaar ondersteunt en vertrouwen in elkaar heeft.

Helaas is er met de Speelgoedbank een situatie ontstaan die geen recht meer doet aan het open karakter van de WUh. Er is sprake van een wederzijds gebrek aan vertrouwen, die er toe heeft geleid dat er een onwerkbare situatie is ontstaan. Vanuit het bestuur van de Uitdaging is meerdere pogingen ondernomen om met het bestuur van de Stichting OCKie, die de Speelgoedbank beheert, in gesprek te komen om zo naar een oplossing te zoeken. Helaas zijn die gesprekken door het bestuur van de Stichting OCKie telkens met stelligheid afgewezen. Ook op de door de Uitdaging aangeboden optie om middels een mediator in gesprek te gaan is door de Stichting OCKie niet ingegaan. Door deze situatie voelt het bestuur van de Uitdaging zich helaas gedwongen de samenwerking met de Speelgoedbank binnen het pand van de WUh te beëindigen.

De Uitdaging heeft tot taak in de WUh aan de Torenstraat ook voor de toekomst voor alle gebruikers werkbaar te houden en een omgeving te scheppen van inspiratie, dynamiek en onderlinge ondersteuning. In het kader van dat grotere belang, is deze stap onontkoombaar geworden.

De Speelgoedbank doet goed werk voor die groep die hulp misschien wel het hardste nodig hebben, namelijk kinderen. Het is daarmee een initiatief die uitstekend binnen de doelstelling van de WUh past. De Uitdaging heeft daarom het alleruiterste gedaan om in gesprek te komen en een oplossing te zoeken. De Uitdaging betreurt het dan ook ten zeerste dat dit niet gelukt is. Het bestuur van de Uitdaging hoopt dat de Speelgoedbank snel een alternatieve locatie vindt, zodat ze hun belangrijke werk kunnen voortzetten en hoopt tevens dat de hulp en steun die ze vanuit de Winterswijkse samenleving mocht ontvangen onverminderd doorgaat.

Het bestuur van de Stichting Winterswijkse Uitdaging

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pin It on Pinterest

Share This