Winterswijkse Uitdaging verrast gemeenteraad

Winterswijkse Uitdaging verrast gemeenteraad

Het jaar 2021 is uitgeroepen tot het jaar van de Vrijwilliger. De komende maanden zullen daarom verschillende vrijwilligers en vrijwilligersgroepen door de Winterswijkse Uitdaging in schijnwerpers gezet worden. Vrijwilligers doen hun werk, hoewel zij zich daar niet altijd van bewust zijn, uit maatschappelijke betrokkenheid. Je kunt op verschillende manieren tegen vrijwilligerswerk aankijken, maar hoe het ook wendt of keert, vrijwilligers maken Winterswijk mooier. Hoewel ook zij zich er niet altijd van bewust zijn het ook de beleidsmakers van de gemeente die er alles aan doen om Winterswijk mooier te maken. Boegbeeld voor dit mooier maken is in principe het college en de gemeenteraadsleden. Met name de gemeenteraadsleden bepalen toch voor een groot gedeelte de richting en inrichting van Winterswijk. Zij doen dat, ieder met zijn of haar eigen politieke achtergrond, vooral met als doel Winterswijk mooier te maken. Deze gemeenteraadsleden werden afgelopen donderdag, tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering, door de voorzitter van de  Winterswijkse Uitdaging, Mark van Dam, als maatschappelijk betrokken burgers in het zonnetje gezet. Gemeenteraadslidwerk is in principe voor een groot gedeelte immers ook nog eens vrijwilligerswerk. Gemeenteraadsleden doen hun vrijwilligerswerk met passie en bevlogenheid maar bovenal zijn zij maatschappelijk betrokken burgers die iets voor Winterswijk willen betekenen. De meest maatschappelijk betrokken ondernemer krijgt sinds vorig jaar de toffe peer uitgereikt. Om het hele jaar meer aandacht voor maatschappelijk betrokken burgers en ondernemers te vragen reikt de Winterswijkse Uitdaging komend jaar aan deze betrokken ondernemers en burgers toffe peertjes uit. Deze, door lunchcafé Bijzonder Gewoon, geweckte stoofpeertjes zullen het komend jaar regelmatig aan maatschappelijk betrokken ondernemers en burgers uitgereikt worden. Vanwege hun maatschappelijke betrokkenheid werden afgelopen donderdag, tijdens de laatste raadsvergadering van 2020, de eerste geweckte toffe peertjes uitgereikt aan het college van B&W en de gemeenteraadsleden. Van Dam sprak zijn waardering uit voor gemeenteraadsleden en het college. De  gemeenteraad, schept volgens hem een aantal belangrijke voorwaarden voor maatschappelijk betrokken ondernemen. Bijvoorbeeld middels de Sociale Dienst en het werkgeverspunt. Maar ook in Coronatijd is men als ondernemers regelmatig te hulp geschoten. Vaak wordt vergeten hoeveel werk gemeenteraadsleden verrichten en hoeveel tijd het kost om de functie van gemeenteraadslis op een goede manier in te vullen. Als dank voor hun vele werk voor Winterswijk overhandigde van Dam, op de dag van het 7 jarig bestaan van de Winterswijkse Uitdaging weliswaar digitaal, symbolisch de eerste Toffe Peertjes aan de het college en Burgemeester en Wethouder. De weckflessen met Toffe Peertjes zullen binnenkort, door de Winterswijkse Uitdaging, bij het gemeentekantoor afgeleverd worden. De gemeenteraadsleden bedankten de Winterswijkse Uitdaging voor deze geste.

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pin It on Pinterest

Share This