Verenigingen ondersteunen bij uitoefenen bestuursfuncties

In Winterswijk hebben we een rijk verenigingsleven. Het verenigingsleven is de smeerolie in de samenleving en draagt in hoge mate bij aan de sociale cohesie zoals die in Winterswijk bestaat. De gemeente waardeert de inzet van vrijwilligers binnen deze verenigingen. Het is voor een vereniging echter niet altijd makkelijk om voldoende goed gekwalificeerde bestuurders te krijgen. De Winterswijkse Uitdaging ondersteunt daarom de  bestuurders van instellingen en sportverenigingen bij het uitoefenen van hun functie zodat zij de handvatten krijgen om hun vereniging toekomstbestendig te maken.

E-mail servicepunt@vpwinterswijk.nl
Telefoon 0543 200 026
Adres Roelvinkstraat 2, 7101 GN Winterswijk

 

 

Pin It on Pinterest

Share This