DE Matchgroep

De matchgroep daagt Winterswijkse bedrijven en organisaties uit om zo de leefkwaliteit in Winterswijk te bevorderen.

De matchgroep bestaat uit directeuren en medewerkers van het Winterswijkse bedrijfsleven, pensionado’s en maatschappelijk betrokken organisaties/mensen. Zij zetten zich op vrijwillige basis in. Samen hebben ze een groot netwerk en bereik. Alle leden zijn verbonden met regionale serviceclubs en bedrijvenverenigingen voor een groot bereik.

Jouw bedrijf

dagen wij uit om te geven aan jouw lokale samenleving. Medewerkers kunnen vrijwilligerswerk doen, kennis en handjes, maar ook overtollig materiaal kunnen wij een tweede leven geven. Dat is nog beter voor het milieu ook. Het kost je niets maar levert je heel veel goodwill op.

Jouw stichting en vereniging

Als jij durft te vragen, durven anderen te geven!

Voor sociale initiatieven zoeken we aansluiting bij het lokale bedrijfsleven waarmee doelen sneller, beter, eenvoudiger of leuker bereikt kunnen worden.

Een gezonde samenleving

Wij geloven in een samenleving waar iedereen meedoet en bijdraagt.

Verschillende partijen die veel voor elkaar kunnen betekenen maar elkaar niet altijd weten te vinden, verbinden wij met elkaar. We stimuleren betrokkenheid, activeren netwerken en maken zo de samenleving zelf- en ‘samen-redzamer’.

 

Pin It on Pinterest

Share This